System Informacji Przestrzennej GEO-INFO Mapa (nr 01727, wyd. 20.2.4.0)
Data sporządzenia: 2020-08-13 15:55:42
Układ współrzędnych: 2000_18
Baza danych: GI_BielskoBiala - (nr 99850011)
Operator: Aleksandra Kobus

Raport danych obiektów
Lp. Numer Numer inny X Y H Metoda pozyskania danych Typ stabilizacji Stan stabilizacji znaku Poziom odniesienia
1 611930116970 421-1741 5516471.20 6577540.70 0.00 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
2 6121301100020 241-1365 5525665.27 6575652.10 0.00 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi element budowli (krzyż, gałka, maszt itp.) znak istniejący  
3 612029110090 234-1014 5520175.89 6571671.83 360.75 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
4 612029110120 234-1017 5521729.02 6571625.74 353.54 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
5 612029110140 234-1019 5520150.36 6571645.59   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
6 612029110210 234-1067 5520676.09 6570513.13   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
7 612029110230 234-1069 5520502.84 6570942.72   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
8 612029110240 234-1070 5520653.52 6569829.87   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
9 612029110250 234-1071 5520118.25 6570207.74   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
10 612029110260 234-1074 5520255.08 6570400.74   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
11 612029110290 234-1077 5520285.19 6571087.47 369.17 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
12 612029110300 234-1078 5520171.74 6571173.57 362.37 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
13 612029110310 234-1079 5520692.47 6570596.97   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
14 612029110320 234-1080 5520573.68 6570651.37   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
15 612029110330 234-1082 5520321.36 6570715.11   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
16 612029110340 234-1083 5520169.99 6570720.51   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
17 612029110350 234-1084 5520637.54 6570343.82   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
18 612029110360 234-1085 5520636.34 6570506.16   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
19 612029110400 234-1109 5521731.51 6569611.10 315.85 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
20 612029110410 234-1110 5521569.18 6569539.45 318.31 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
21 612029110420 234-1111 5521290.97 6569322.70 319.88 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
22 612029110430 234-1112 5520943.23 6569051.12 327.04 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
23 612029110460 234-1117 5521859.35 6569859.15 315.74 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
24 612029110470 234-1118 5521983.97 6570006.99 314.31 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
25 612029110390 234-1088 5520873.23 6571265.26 358.20 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
26 612029110480 234-1119 5522147.44 6570202.35 312.48 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
27 612029110490 234-1120 5522310.57 6570397.09 310.61 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
28 612029110500 234-1121 5522422.89 6570529.77 309.48 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
29 612029110510 234-1122 5522625.97 6570775.57 307.11 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
30 612029110520 234-1123 5522783.82 6571121.24 304.09 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
31 612029110530 234-1124 5523001.97 6571728.56 305.65 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
32 612029110540 234-1520 5521640.84 6570019.74   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
33 612029110560 234-1527 5522126.09 6570972.90   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
34 612029110570 234-1528 5522029.44 6571128.23   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
35 612029110580 234-1529 5521888.86 6571218.76 346.38 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
36 612029110590 234-1530 5520083.86 6570170.02   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
37 612029110600 234-1531 5520237.48 6570180.40   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
38 612029110610 234-1532 5520425.28 6570705.17   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
39 612029110620 234-1533 5520573.95 6570645.48   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
40 612029110550 234-1526 5522356.63 6570797.22   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
41 612029110630 234-1534 5520691.99 6570594.92   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
42 612029110640 234-1535 5520819.34 6570551.96   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
43 612029110650 234-1537 5520065.12 6569942.88   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
44 612029110660 234-1538 5520181.63 6569938.05   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
45 612029110670 234-1539 5520310.04 6569941.64   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
46 612029110680 234-1540 5520495.15 6569958.97   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
47 612029110690 234-1541 5520940.76 6569786.17   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
48 612029110700 234-1542 5521095.78 6569738.37   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
49 612029110710 234-1543 5521085.03 6569882.40   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
50 612029110720 234-1544 5521064.62 6570048.37   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
51 612029110730 234-1545 5520390.34 6570189.51   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
52 612029110740 234-1549 5520169.96 6570720.52   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
53 612029110750 234-1550 5520321.37 6570714.84   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
54 612029110830 234-1817 5520838.96 6570190.50 333.16 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
55 612029110890 234-1823 5521909.80 6571589.04 360.39 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
56 612029110940 234-1828 5521032.23 6571559.75   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
57 612029110960 234-1830 5520820.41 6571636.21   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
58 612029110970 234-1831 5520820.91 6571730.82   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
59 612029110980 234-1832 5521684.13 6571265.10   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
60 612029110990 234-1833 5521590.12 6571151.51   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
61 612029111010 234-1835 5521342.68 6570811.81   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
62 612029110950 234-1829 5520938.56 6571605.13   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
63 612029111020 234-1836 5521255.28 6570669.28 327.03 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
64 612029111030 234-1837 5521215.95 6570537.43 327.86 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
65 612029111040 234-1838 5520990.16 6570542.06   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
66 612029111050 234-1839 5520744.84 6571432.55   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
67 612029111060 234-1840 5520727.46 6571324.98   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
68 612029111070 234-1841 5520896.58 6571354.60 362.19 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
69 612029111080 234-1842 5520864.24 6571238.63   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
70 612029111090 234-1843 5520827.04 6571124.40 348.33 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
71 612029111100 234-1844 5520888.41 6571016.33 342.09 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
72 612029111120 234-1846 5520874.50 6570774.51   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
73 612029111130 234-1847 5521052.05 6570100.11   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
74 612029111140 234-1848 5521022.23 6570225.34 329.62 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
75 612029111150 234-1849 5520979.47 6570328.84   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
76 612029111160 234-1850 5521003.17 6570421.66   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
77 612029111190 234-1853 5520633.61 6570135.15   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
78 612029111200 234-1854 5520388.93 6570183.66   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
79 612029111210 234-1855 5520259.91 6570179.21   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
80 612029111220 234-1856 5520083.61 6570170.62   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
81 612029111230 234-1857 5520569.48 6571501.22 388.42 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
82 612029111170 234-1851 5520969.08 6570142.71   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
83 612029111250 234-1859 5520222.37 6571335.28   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
84 612029111270 234-1861 5520564.34 6571631.82 382.85 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
85 612029111290 234-1863 5520224.36 6571768.03   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
86 612029111300 234-1900 5521717.86 6569633.77 316.21 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
87 612029111310 234-1901 5521849.31 6569849.32 315.75 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
88 612029111410 234-1912 5520456.76 6569327.26 338.78 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
89 612029111450 234-1916 5520443.47 6569676.58 350.13 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
90 612029111400 234-1911 5520320.00 6568844.74 337.31 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
91 612029111470 234-1918 5520070.34 6569808.63 347.17 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
92 612029111480 234-1919 5522027.38 6570748.03 322.00 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
93 612029111500 234-1921 5521116.42 6570833.15 330.80 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
94 612029111510 234-1922 5520989.58 6570648.47 332.74 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
95 612029111520 234-1923 5520977.76 6570539.73 331.83 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
96 612029111530 234-1924 5520786.31 6570560.05 333.33 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
97 612029111540 234-1925 5520615.33 6570626.61 335.92 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
98 612029111610 234-1934 5520807.11 6571641.18 389.80 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
99 612029111550 234-1926 5520395.67 6570712.40 341.34 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
100 612029111620 234-1935 5520926.00 6571605.96 384.01 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
101 612029111640 234-1937 5520533.03 6570923.27 363.96 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
102 612029111750 234-1948 5521502.47 6569517.13 319.17 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
103 612029111760 234-1949 5521299.51 6569315.52 324.79 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
104 612029111770 234-1950 5521049.64 6569122.41 324.79 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
105 612029111800 234-1953 5522898.27 6571507.62 306.69 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
106 612029110440 234-1113 5520685.13 6568748.85 331.44 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
107 612029110450 234-1114 5520409.84 6568406.63 342.98 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
108 612029110030 234-663 5522131.37 6570255.69 312.04 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
109 612029110060 234-666 5521501.84 6569981.36 320.86 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
110 612130110180 241-1005 5525787.94 6573000.03 309.31 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
111 612130110450 241-1082 5528051.30 6574718.30   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
112 612130110500 241-1141 5526961.11 6575089.50   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
113 612130110510 241-1142 5527355.27 6575047.03 273.48 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
114 612130110530 241-1144 5527828.48 6574815.53 270.82 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
115 612130110540 241-1145 5526819.34 6575425.90 276.64 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
116 612130110650 241-1246 5526846.07 6578375.67   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
117 612130110740 241-1258 5525517.86 6578631.35 323.76 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
118 612130110750 241-1259 5525145.37 6578491.63 324.99 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
119 612130110760 241-1260 5525778.18 6578956.25 325.37 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
120 612130110810 241-1265 5525327.77 6578545.74 324.95 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
121 612130110820 241-1266 5525778.49 6579759.87 345.64 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
122 612130110860 241-1277 5525064.43 6575386.20 285.36 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
123 612130110870 241-1278 5525313.98 6575370.96 284.32 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
124 612130110880 241-1279 5525523.86 6575358.24 282.51 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
125 612130110890 241-1280 5525757.42 6575343.84 281.66 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
126 612130110900 241-1281 5525992.80 6575327.60 280.62 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
127 612130110910 241-1282 5526237.48 6575283.58 279.48 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
128 612130110920 241-1283 5526362.83 6575291.50 278.39 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
129 612130110950 241-1286 5526893.37 6575544.45 276.64 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
130 612130110960 241-1287 5527034.69 6575575.94 277.79 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
131 612130110980 241-1289 5527298.52 6575718.69 294.72 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
132 612130110990 241-1290 5527505.44 6575782.46 293.28 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
133 612130111000 241-1291 5527905.35 6575757.86 292.85 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
134 612130111040 241-1295 5525064.36 6575386.24 285.23 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
135 612130111050 241-1296 5525754.43 6575334.74 281.72 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
136 612130111060 241-1297 5526054.11 6575322.09 279.83 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
137 612130111070 241-1298 5526554.46 6575319.34 276.86 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
138 612130111080 241-1299 5526754.74 6575381.76 276.50 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
139 612130111090 241-1300 5527249.85 6575735.18 290.19 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
140 612130111100 241-1301 5527383.59 6575733.02 293.66 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
141 612130111130 241-1304 5528207.44 6574980.75 268.36 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
142 612130111140 241-1305 5527175.81 6575752.40 287.88 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
143 612130111320 241-1323 5525420.63 6576742.22 322.70 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
144 612130111310 241-1322 5525340.23 6576619.21 305.58 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
145 612130111420 241-1333 5526004.56 6577320.34 335.73 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
146 612130111450 241-1336 5525778.83 6573166.54 309.62 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
147 612130111520 241-1343 5525893.07 6574426.90 280.31 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
148 612130111550 241-1346 5525191.88 6574560.27 284.47 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
149 612130111580 241-1349 5525297.58 6574328.97 292.12 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
150 612130111630 241-1354 5525217.16 6572832.14 313.18 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
151 612130111680 241-1668 5525216.32 6572825.46   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
152 612130111750 241-1675 5525094.61 6573474.26   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
153 612130111830 241-1683 5525611.50 6573750.54   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
154 612130111840 241-1684 5525346.50 6573780.09   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
155 612130111880 241-1688 5525051.73 6573846.27   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
156 612130111920 241-1692 5525622.53 6573912.19   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
157 612130111990 241-1699 5525628.29 6574014.65   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
158 612130112000 241-1700 5525042.97 6574034.74   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
159 612130112020 241-1703 5525830.83 6574039.14   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
160 612130112050 241-1706 5526288.40 6574106.20   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
161 612130112110 241-1712 5525566.56 6574175.24   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
162 612130112190 241-1720 5525207.86 6574271.37   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
163 612130112220 241-1723 5525719.46 6574312.81   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
164 612130112290 241-1730 5525392.63 6574350.10   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
165 612130112310 241-1732 5526135.66 6574353.96   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
166 612130112340 241-1735 5525208.89 6574398.19   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
167 612130112370 241-1738 5525844.86 6574411.24   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
168 612130112380 241-1739 5525841.98 6574416.98   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
169 612130112420 241-1743 5525535.14 6574433.58   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
170 612130112430 241-1744 5525690.69 6574441.18   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
171 612130112450 241-1746 5525591.31 6574457.08   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
172 612130112500 241-1751 5525498.09 6574499.06   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
173 612130112510 241-1752 5525409.46 6574523.04   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
174 612130112600 241-1761 5525532.11 6574684.96   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
175 612130112620 241-1763 5528051.22 6574718.10   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
176 612130112660 241-1767 5525660.97 6574775.81   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
177 612130112670 241-1768 5526744.67 6574770.49   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
178 612130112710 241-1772 5526211.29 6574827.77   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
179 612130112730 241-1774 5525754.90 6574847.82   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
180 612130112700 241-1771 5525862.04 6574811.95   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
181 612130112750 241-1776 5525565.58 6574884.47   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
182 612130112760 241-1777 5525285.91 6574917.55   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
183 612130112780 241-1779 5527150.21 6574905.37   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
184 612130112790 241-1780 5525434.08 6574928.35   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
185 612130112800 241-1781 5525582.31 6574943.52   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
186 612130112840 241-1785 5526636.90 6574984.24   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
187 612130112850 241-1786 5526085.05 6575007.57   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
188 612130112860 241-1787 5527365.57 6574999.30   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
189 612130112870 241-1788 5526454.23 6575023.54   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
190 612130112890 241-1790 5526734.83 6575045.18   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
191 612130112900 241-1791 5525624.61 6575069.64   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
192 612130112880 241-1789 5526250.35 6575027.03   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
193 612130112910 241-1792 5527167.88 6575054.35   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
194 612130112950 241-1796 5526995.54 6575090.53   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
195 612130112970 241-1798 5526064.64 6575147.55   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
196 612130112980 241-1799 5525564.93 6575199.12   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
197 612130113010 241-1802 5525438.47 6575211.16   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
198 612130113020 241-1803 5525090.36 6575226.28 284.73 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
199 612130113040 241-1806 5525269.47 6575298.81   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
200 612130113050 241-1808 5526835.07 6575308.11   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
201 612130113060 241-1810 5526554.76 6575325.01   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
202 612130113070 241-1811 5526994.88 6575322.41   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
203 612130113080 241-1814 5525301.12 6575371.55   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
204 612130113090 241-1816 5526783.68 6575388.63   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
205 612130113100 241-1817 5525566.00 6575412.25   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
206 612130113110 241-1818 5527240.55 6575409.51   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
207 612130113120 241-1819 5528388.13 6575396.30   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
208 612130113140 241-1821 5527325.92 6575451.80   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
209 612130113170 241-1824 5527391.28 6575533.12   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
210 612130113190 241-1827 5525943.00 6574025.91   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
211 612130113200 241-1829 5528300.01 6575560.10   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
212 612130113220 241-1832 5526369.05 6575653.30 298.54 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
213 612130113230 241-1833 5527097.23 6575655.20 280.23 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
214 612130113240 241-1834 5527393.15 6575668.15   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
215 612130113250 241-1835 5527242.63 6575720.21   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
216 612130113280 241-1838 5527382.89 6575735.95   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
217 612130113290 241-1839 5528207.53 6575727.52   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
218 612130113300 241-1840 5528049.15 6575749.57 292.27 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
219 612130113310 241-1842 5527738.61 6575767.91   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
220 612130113360 241-1848 5525445.24 6575860.71   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
221 612130113370 241-1849 5527389.86 6575846.27   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
222 612130113320 241-1843 5525924.80 6575793.24 303.57 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
223 612130113380 241-1850 5525284.25 6575884.12   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
224 612130113390 241-1851 5525748.90 6575887.93   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
225 612130113410 241-1853 5525105.64 6575929.29   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
226 612130113450 241-1857 5527407.29 6576106.39   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
227 612130113460 241-1858 5526098.58 6576152.99   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
228 612130113470 241-1859 5526290.96 6576163.63   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
229 612130113500 241-1862 5525882.52 6576320.06   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
230 612130113550 241-1867 5525144.72 6576445.51   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
231 612130113610 241-1873 5525241.67 6576592.10   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
232 612130113690 241-1881 5525385.42 6576738.48   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
233 612130113700 241-1882 5526872.66 6577882.11   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
234 612130113710 241-1883 5526004.31 6576784.24   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
235 612130113790 241-1891 5526247.31 6578552.69   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
236 612130113880 241-1900 5525697.70 6577086.26   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
237 612130113900 241-1902 5525412.74 6577121.75   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
238 612130113940 241-1906 5525856.85 6577204.40   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
239 612130113990 241-1911 5525983.60 6577319.67   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
240 612130114000 241-1912 5526124.38 6577334.32   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
241 612130114010 241-1913 5525558.42 6577351.68   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
242 612130114030 241-1915 5526615.94 6577359.33   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
243 612130114040 241-1916 5526513.42 6577381.62   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
244 612130114050 241-1917 5525541.35 6577478.69   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
245 612130114080 241-1920 5525496.46 6577629.51 337.37 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
246 612130114150 241-1928 5525597.35 6578004.81   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
247 612130114210 241-1934 5525734.09 6578405.35   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
248 612130114220 241-1936 5526518.00 6578517.84   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
249 612130114100 241-1922 5526507.04 6577816.83   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
250 612130114230 241-1937 5525325.18 6578545.05   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
251 612130114270 241-1941 5525517.51 6578630.16   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
252 612130114290 241-1943 5525830.49 6578720.26   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
253 612130114380 241-1952 5526348.01 6577322.07   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
254 612130114400 241-1954 5525809.37 6579339.92   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
255 612130114450 241-1959 5526412.36 6577719.78   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
256 612130114460 241-1960 5525209.70 6574564.75   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
257 612130110070 241-707 5526565.75 6575555.24 292.80 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
258 612130110090 241-709 5525399.10 6576927.12 325.30 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
259 612131110010 242-1002 5526994.50 6580057.43 310.86 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
260 612131110070 242-1175 5525196.00 6580070.86 346.47 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
261 612131110080 242-1674 5525663.32 6580049.39   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
262 612131110090 242-1675 5527103.57 6580036.25   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
263 612130110120 242-761 5525667.00 6579966.58 349.58 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
264 612030110260 243-1007 5522362.14 6575169.69 306.87 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
265 612030110270 243-1008 5522514.91 6575239.81 305.00 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
266 612030110300 243-1011 5522957.44 6575244.17 303.86 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
267 612030110310 243-1012 5523086.93 6575160.72 306.01 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
268 612030110330 243-1014 5523067.27 6574815.88 310.31 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
269 612030110340 243-1015 5522947.31 6574753.06 312.03 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
270 612030110430 243-1024 5521677.40 6573707.53   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
271 612030110450 243-1026 5521602.75 6573433.03 328.94 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
272 612030110460 243-1027 5521550.24 6573345.28 330.21 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
273 612030110470 243-1028 5521427.65 6573258.47 332.66 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
274 612030110490 243-1030 5521237.11 6573103.93 336.49 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
275 612030110640 243-1045 5524695.25 6572818.35 332.02 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
276 612030110650 243-1046 5524571.30 6572944.47   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
277 612030110660 243-1047 5524173.02 6572950.62   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
278 612030110630 243-1044 5523934.99 6572826.22 335.11 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
279 612030110680 243-1049 5524235.51 6578147.25   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
280 612030110690 243-1050 5524967.76 6573086.21   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
281 612030110700 243-1051 5523984.87 6573198.20   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
282 612030110710 243-1052 5524668.89 6573248.82 310.27 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
283 612030110740 243-1055 5524110.86 6573443.96   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
284 612030110750 243-1056 5524136.11 6573614.14   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
285 612130110400 243-1057 5525027.06 6573635.31   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
286 612030110780 243-1059 5524194.38 6573751.77   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
287 612030110720 243-1053 5524068.92 6573321.14   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
288 612030110790 243-1060 5524986.89 6573744.85   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
289 612030110800 243-1061 5524958.41 6573869.80   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
290 612030110810 243-1062 5524281.30 6573906.85   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
291 612030110820 243-1063 5523255.42 6577996.04   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
292 612030110830 243-1064 5524790.02 6573978.36   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
293 612030110840 243-1065 5524904.87 6573983.41   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
294 612030110850 243-1066 5523355.48 6578159.29   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
295 612030110860 243-1067 5524879.13 6574131.11   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
296 612030110870 243-1068 5524276.71 6574214.20   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
297 612030110880 243-1069 5524859.19 6574326.53   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
298 612030110900 243-1071 5521289.40 6577956.35   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
299 612030110920 243-1073 5524732.28 6574469.90 292.41 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
300 612030110950 243-1076 5524235.02 6574502.64   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
301 612030110960 243-1077 5524151.70 6574546.04   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
302 612130110420 243-1078 5525025.79 6574598.29 283.78 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
303 612030110980 243-1079 5524661.01 6574617.98   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
304 612030110990 243-1080 5524804.13 6574644.14   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
305 612030111000 243-1081 5524370.24 6574679.43   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
306 612030111010 243-1082 5524174.23 6574696.64   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
307 612030111020 243-1083 5524119.71 6574723.45   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
308 612130110460 243-1084 5525042.70 6574788.98   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
309 612030111040 243-1085 5524298.10 6574835.34   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
310 612030111080 243-1089 5524211.06 6574958.97   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
311 612030111100 243-1091 5524387.15 6574975.97   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
312 612030111050 243-1086 5524334.51 6574857.93   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
313 612030111120 243-1093 5523286.30 6578245.09   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
314 612030111140 243-1095 5524089.78 6575146.80   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
315 612030111150 243-1096 5523968.28 6575302.70   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
316 612030111160 243-1097 5523214.63 6578179.81   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
317 612030111170 243-1098 5523853.73 6575351.24   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
318 612030111180 243-1099 5524851.15 6575397.87   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
319 612030111200 243-1101 5523033.46 6578144.53   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
320 612030111210 243-1102 5522876.04 6578114.09   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
321 612030111220 243-1103 5520144.63 6577924.60   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
322 612030110200 243-1107 5524620.69 6575637.79   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
323 612030111270 243-1108 5524333.42 6575699.14   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
324 612030111280 243-1109 5524640.23 6575816.01   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
325 612030111290 243-1110 5524344.03 6575839.11   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
326 612030111230 243-1104 5524274.89 6575467.76   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
327 612030111300 243-1111 5524499.98 6575935.31   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
328 612030111330 243-1114 5524974.48 6576002.04   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
329 612030111340 243-1115 5524359.30 6576014.32   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
330 612030111350 243-1116 5524385.14 6576016.91 311.57 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
331 612030111360 243-1117 5524544.77 6576035.07 307.31 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
332 612030111370 243-1118 5524658.44 6576033.90 305.23 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
333 612030111380 243-1119 5524752.35 6576056.53   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
334 612030111400 243-1121 5524363.69 6576168.58 312.64 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
335 612030111430 243-1124 5524056.35 6576317.23   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
336 612030111450 243-1126 5523598.77 6572328.90 319.65 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
337 612030111460 243-1127 5523791.04 6572549.63 331.37 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
338 612030111470 243-1128 5523881.10 6572731.90 334.70 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
339 612030111480 243-1129 5523941.63 6573003.48 326.71 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
340 612030111490 243-1130 5523943.72 6573392.04 332.22 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
341 612030111440 243-1125 5523172.96 6572026.51 304.85 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
342 612030111500 243-1131 5523948.28 6573667.88 328.03 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
343 612030111510 243-1132 5524002.69 6573869.48 321.36 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
344 612030111520 243-1133 5524089.99 6574120.30 313.17 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
345 612030111530 243-1134 5524170.13 6574349.83 307.84 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
346 612030111540 243-1135 5524288.10 6574656.52 301.82 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
347 612030111560 243-1137 5524384.12 6575123.65 288.74 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
348 612030111570 243-1138 5524331.15 6575313.89 288.58 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
349 612030111580 243-1139 5524205.41 6575591.04 292.03 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
350 612030111590 243-1140 5524316.89 6575605.98 291.26 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
351 612030111550 243-1136 5524362.56 6574871.62 291.14 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
352 612030111600 243-1141 5524342.64 6575801.68 307.22 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
353 612030111630 243-1144 5524005.11 6576173.59 317.33 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
354 612030111640 243-1145 5523901.84 6576506.69 317.76 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
355 612030111650 243-1146 5523749.98 6576717.24 318.02 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
356 612030111660 243-1147 5523550.22 6576856.01 315.76 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
357 612030111670 243-1148 5523306.78 6576943.37 325.43 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
358 612030111680 243-1149 5523069.45 6577028.57 333.29 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
359 612030111690 243-1150 5522923.49 6577309.46 354.13 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
360 612030111710 243-1152 5522993.32 6577393.00 362.89 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
361 612030111720 243-1153 5523132.98 6577477.19 368.96 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
362 612030111740 243-1155 5523373.33 6577744.49 364.73 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
363 612030111750 243-1156 5523477.35 6577812.26 363.79 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
364 612030111760 243-1157 5523557.91 6577873.96 362.60 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
365 612030111770 243-1158 5523676.09 6577904.62 357.78 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
366 612030111780 243-1159 5523833.27 6577913.09 352.33 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
367 612030111800 243-1161 5524101.33 6578073.41 350.86 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
368 612030111810 243-1162 5524235.48 6578147.23 346.73 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
369 612030111830 243-1164 5524193.85 6578293.52 344.28 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
370 612030111860 243-1167 5524419.60 6578766.74 332.82 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
371 612030111870 243-1168 5524465.62 6579146.26 337.96 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
372 612030111880 243-1169 5524549.38 6579325.34 339.25 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
373 612030111890 243-1170 5524557.36 6579689.65 344.46 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
374 612030111920 243-1173 5524259.54 6578000.14   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
375 612030111930 243-1174 5524108.77 6578073.68   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
376 612030111940 243-1175 5523575.36 6578102.88   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
377 612030111950 243-1176 5523521.53 6578104.35   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
378 612030111960 243-1177 5524245.95 6578161.47   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
379 612030111980 243-1179 5523496.07 6578215.41   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
380 612030111990 243-1180 5524434.63 6578211.10   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
381 612030112000 243-1181 5523429.59 6578228.20   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
382 612030112020 243-1183 5523367.18 6578388.97 377.02 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
383 612030112030 243-1184 5524710.45 6578377.65   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
384 612030112050 243-1186 5521708.11 6579211.73 414.33 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
385 612030112060 243-1187 5521628.69 6578965.50 409.12 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
386 612030112040 243-1185 5521667.32 6579551.10 426.99 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
387 612030112090 243-1190 5521461.16 6578454.66 387.65 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
388 612030112100 243-1191 5521398.72 6578264.65 379.27 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
389 612030112110 243-1192 5521342.02 6578090.95 382.54 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
390 612030112120 243-1193 5521288.69 6577926.73 385.94 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
391 612030112150 243-1196 5523320.03 6578970.87   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
392 612030112170 243-1198 5522675.77 6578426.01   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
393 612030112180 243-1199 5522627.41 6578275.46   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
394 612030112200 243-1201 5522841.90 6577204.76 343.95 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
395 612030112210 243-1202 5522765.77 6577064.72 332.49 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
396 612030112220 243-1203 5522599.92 6576966.61 318.02 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
397 612030112230 243-1204 5522486.81 6576878.20 311.29 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
398 612030112250 243-1206 5522125.81 6576636.92 324.19 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
399 612030112280 243-1209 5523075.49 6574679.82 312.75 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
400 612030112290 243-1210 5522977.80 6574369.67 314.96 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
401 612030112240 243-1205 5522274.20 6576748.13 316.98 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
402 612030112300 243-1211 5522938.40 6574760.01 320.05 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
403 612030112310 243-1212 5522756.10 6574851.88 315.37 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
404 612030112340 243-1215 5523082.15 6572222.75 301.35 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
405 612030112370 243-1218 5522492.25 6572602.93 314.34 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
406 612030112380 243-1219 5522444.30 6572907.75 357.58 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
407 612030112390 243-1220 5522498.52 6573069.42 379.86 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
408 612030112420 243-1223 5520662.28 6573523.10 367.02 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
409 612030112430 243-1224 5520450.19 6573521.49 371.55 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
410 612030112440 243-1225 5520367.87 6573487.11 373.49 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
411 612030112450 243-1226 5520287.86 6573316.15 373.06 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
412 612030112460 243-1227 5520205.48 6573084.64 368.67 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
413 612030112400 243-1221 5523221.18 6577883.30   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
414 612030112470 243-1228 5520145.86 6572939.85 364.91 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
415 612030112480 243-1229 5520089.90 6572801.26 369.94 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
416 612030112490 243-1230 5522627.49 6578158.56   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
417 612030112500 243-1231 5523355.57 6578159.13   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
418 612030112510 243-1232 5522224.79 6578036.09   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
419 612030112520 243-1233 5524102.71 6575571.05   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
420 612030112530 243-1234 5522342.47 6578051.41   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
421 612030112550 243-1236 5524640.60 6577164.79   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
422 612030112560 243-1237 5524678.42 6574777.72   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
423 612030112570 243-1238 5524579.30 6574799.51   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
424 612030112580 243-1239 5524435.21 6574777.78   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
425 612030112600 243-1241 5524204.62 6575864.08   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
426 612030112610 243-1242 5523269.75 6578088.11   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
427 612030112620 243-1243 5522473.28 6578059.26   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
428 612030112630 243-1244 5522630.31 6578070.69   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
429 612030112670 243-1248 5522665.26 6577891.37   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
430 612030112700 243-1251 5523697.00 6578849.98   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
431 612030112710 243-1252 5523592.22 6578998.73   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
432 612030112720 243-1253 5523482.05 6579042.97   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
433 612030112740 243-1255 5522582.48 6579371.06 360.30 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
434 612030112750 243-1256 5523329.82 6579158.27   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
435 612030112690 243-1250 5523901.16 6578917.78   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
436 612030112760 243-1257 5523321.15 6579336.67   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
437 612030112770 243-1258 5523344.04 6579435.58   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
438 612030110590 243-1259 5523343.58 6579520.22   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
439 612030110580 243-1260 5523346.89 6579593.90   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
440 612030112800 243-1261 5523321.50 6579681.73 393.03 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
441 612030112810 243-1262 5523379.23 6579789.15 386.20 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
442 612030112900 243-1271 5522042.36 6579352.96   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
443 612030112910 243-1272 5522249.88 6579386.45   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
444 612030112930 243-1274 5524476.23 6575500.80 289.00 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
445 612030112940 243-1275 5524616.58 6575457.95 288.13 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
446 612030112950 243-1276 5524853.41 6575397.02 286.41 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
447 612030112960 243-1277 5522425.15 6579403.63   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
448 612030112970 243-1278 5522148.57 6578209.68 338.68 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
449 612030112990 243-1280 5522234.06 6578495.57   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
450 612030113000 243-1281 5522324.41 6578685.51 346.66 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
451 612030113020 243-1283 5522536.15 6579129.66 354.92 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
452 612030113030 243-1284 5521804.29 6579523.96   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
453 612030113040 243-1285 5521668.65 6579547.87   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
454 612030113050 243-1286 5521540.61 6579749.09   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
455 612030113060 243-1287 5521051.36 6579723.87 443.06 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
456 612030113070 243-1288 5521687.61 6579382.68   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
457 612030113010 243-1282 5522436.73 6578881.72   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
458 612030113080 243-1289 5521574.57 6579378.26   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
459 612030113090 243-1290 5521480.39 6579373.25   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
460 612030113100 243-1291 5521347.70 6579451.46   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
461 612030113110 243-1292 5521268.74 6579510.85   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
462 612030113120 243-1293 5521190.19 6579633.37   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
463 612030113130 243-1294 5521924.08 6578087.39   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
464 612030113140 243-1295 5521823.87 6576441.65 329.62 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
465 612030113150 243-1296 5521638.38 6576365.04 328.43 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
466 612030113160 243-1297 5521480.94 6576268.77 326.05 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
467 612030113180 243-1299 5521816.50 6578085.56   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
468 612030113260 243-1307 5521482.01 6578100.06   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
469 612030111130 243-1315 5521787.63 6579300.53   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
470 612030113420 243-1323 5521208.62 6577096.43 386.68 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
471 612030113520 243-1333 5521109.88 6578142.72   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
472 612030113590 243-1340 5521039.04 6578150.37   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
473 612030113600 243-1341 5520953.80 6578226.91 366.22 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
474 612030113440 243-1325 5521233.81 6578133.49   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
475 612030113610 243-1342 5524815.07 6574600.74   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
476 612030113620 243-1343 5524769.02 6574689.29   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
477 612030113630 243-1344 5524791.99 6574832.93   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
478 612030113640 243-1345 5521009.19 6578290.04 373.58 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
479 612030113720 243-1353 5521253.12 6577845.58   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
480 612030113660 243-1347 5521116.88 6577430.38   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
481 612030113780 243-1405 5523069.88 6575664.70 297.18 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
482 612030113790 243-1406 5523263.78 6575644.76 295.45 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
483 612030113800 243-1407 5523405.45 6575581.83 294.27 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
484 612030113810 243-1408 5523563.43 6575537.25 293.48 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
485 612030113820 243-1409 5521384.44 6578013.27   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
486 612030113840 243-1411 5524022.13 6575540.53 291.56 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
487 612030131140 243-1556 5521167.05 6575188.45 318.81 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
488 612030131150 243-1567 5521069.31 6575197.55   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
489 612030131160 243-1549 5521015.55 6574898.33 339.68 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
490 612030131170 243-1574 5520847.08 6575094.37   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
491 612030131180 243-1583 5520668.30 6575082.53 319.11 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
492 612030130750 243-1588/9 5520434.48 6575132.79 319.27 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
493 612030131190 243-1597 5520243.88 6575176.22 318.65 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
494 612030113910 243-1604 5521375.91 6577604.79   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
495 612030113920 243-1605 5521428.17 6577455.14   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi stabilizowany znak na budowli (słup, głowica metalowa, płyta, centr ceramiczny, bolec itp.) znak zniszczony  
496 612030113930 243-1606 5521472.09 6577352.82   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
497 612030113940 243-1607 5522621.47 6577454.21 359.15 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
498 612030113950 243-1608 5522494.27 6577459.30 346.88 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
499 612030113980 243-1611 5522078.20 6577326.45 321.40 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
500 612030113990 243-1612 5521869.60 6577344.95   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
501 612030114000 243-1613 5521780.24 6577265.80   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
502 612030114010 243-1614 5521646.45 6577241.98   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
503 612030114020 243-1615 5521380.80 6577207.28   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
504 612030114030 243-1616 5521476.37 6577255.33   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
505 612030114040 243-1617 5522096.83 6576663.84   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
506 612030114050 243-1618 5522016.35 6576788.99   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
507 612030114060 243-1619 5521958.34 6576884.32   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
508 612030114070 243-1620 5521863.61 6577129.42   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
509 612030114080 243-1621 5521036.87 6577086.63   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
510 612030114090 243-1622 5521061.13 6577236.04   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
511 612030114100 243-1623 5521855.53 6576430.11   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
512 612030114110 243-1624 5521800.22 6576335.38   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
513 612030114120 243-1625 5521672.40 6576165.82   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
514 612030114130 243-1626 5521596.00 6576126.33   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
515 612030114150 243-1629 5521209.28 6576100.62   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
516 612030114160 243-1630 5521012.40 6576810.75   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
517 612030114170 243-1631 5521034.13 6576673.65   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
518 612030114180 243-1632 5521047.55 6576549.11   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
519 612030114190 243-1633 5521093.71 6576435.57   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
520 612030114200 243-1634 5521128.16 6576351.92   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
521 612030114210 243-1635 5521166.53 6576258.19   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
522 612030114140 243-1628 5521358.48 6576012.31   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi stabilizowany znak na budowli (słup, głowica metalowa, płyta, centr ceramiczny, bolec itp.) znak zniszczony  
523 612030114220 243-1636 5521094.73 6576048.20   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
524 612030114230 243-1637 5520944.66 6576004.67   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
525 612030114240 243-1638 5520819.12 6575958.73   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
526 612030114250 243-1639 5520578.14 6575965.53   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
527 612030114260 243-1640 5520441.60 6575958.01   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
528 612030114270 243-1641 5521281.74 6575737.51   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
529 612030114280 243-1642 5521271.71 6575817.86   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
530 612030114290 243-1643 5521243.83 6575904.20   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi stabilizowany znak na budowli (słup, głowica metalowa, płyta, centr ceramiczny, bolec itp.) znak zniszczony  
531 612030114300 243-1644 5520136.01 6576658.58   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
532 612030114310 243-1645 5520167.76 6576493.61   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
533 612030114320 243-1646 5520140.60 6576450.63   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
534 612030114350 243-1649 5520196.81 6575528.49   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
535 612030114360 243-1650 5520197.54 6575648.98   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
536 612030114380 243-1652 5520800.84 6575099.17   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
537 612030114400 243-1654 5520510.98 6575133.54   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
538 612030114410 243-1655 5520466.52 6575094.82   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
539 612030114420 243-1656 5520341.75 6575031.02   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
540 612030114430 243-1657 5520235.16 6574947.26   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
541 612030114440 243-1658 5520153.98 6574906.88   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
542 612030114390 243-1653 5520668.12 6575090.55   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
543 612030114460 243-1660 5520150.31 6573678.79 370.41 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
544 612030114470 243-1661 5520358.15 6573582.59 372.69 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
545 612030114480 243-1662 5520089.29 6574799.97   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
546 612030114490 243-1663 5520943.63 6575123.15   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
547 612030114500 243-1664 5521011.07 6575155.40   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
548 612030114510 243-1665 5521118.41 6575208.50   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
549 612030114530 243-1667 5521315.84 6575190.77   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
550 612030114540 243-1668 5521860.59 6575161.76   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
551 612030114550 243-1669 5521978.40 6575129.52   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
552 612030114560 243-1670 5521859.33 6574869.68   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
553 612030114570 243-1671 5521796.39 6574729.77   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
554 612030114580 243-1672 5521703.29 6574554.16   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
555 612030114520 243-1666 5521230.87 6575194.92   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
556 612030114590 243-1673 5521642.23 6574428.20   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
557 612030114600 243-1674 5522557.31 6574739.67   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
558 612030114610 243-1675 5522513.48 6574905.26   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
559 612030114620 243-1676 5522463.24 6574992.30   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
560 612030114630 243-1677 5522329.60 6575031.67   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
561 612030114640 243-1678 5522131.44 6575081.89   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
562 612030114650 243-1679 5520977.49 6574925.79   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
563 612030114660 243-1680 5521014.09 6574887.72   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
564 612030114670 243-1681 5521125.86 6574760.45   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
565 612030114680 243-1682 5521257.71 6574702.39   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
566 612030114690 243-1683 5521330.26 6574659.56   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
567 612030114700 243-1684 5521402.36 6574615.79   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
568 612030114710 243-1685 5521537.09 6574481.65   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
569 612030114720 243-1686 5521294.45 6573830.84   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
570 612030114730 243-1687 5521374.90 6573942.88   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
571 612030114740 243-1688 5522441.06 6574172.81   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
572 612030114760 243-1690 5522055.52 6574191.56   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
573 612030114770 243-1691 5521974.58 6574276.12   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
574 612030114780 243-1692 5521879.31 6574331.00   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
575 612030114790 243-1693 5521763.91 6574359.12   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
576 612030114800 243-1694 5522536.34 6573318.35   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
577 612030114810 243-1695 5522513.40 6573859.88   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
578 612030114750 243-1689 5522251.08 6574215.36   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
579 612030114820 243-1696 5522520.94 6573971.89   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
580 612030114830 243-1697 5522533.98 6574170.43   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
581 612030114840 243-1698 5522368.11 6573160.63   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
582 612030114870 243-1701 5521883.47 6573170.44   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
583 612030114880 243-1702 5521766.88 6573196.24   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
584 612030114900 243-1704 5521560.42 6573173.13   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
585 612030114910 243-1705 5521427.71 6573258.48   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
586 612030114930 243-1707 5522442.51 6572491.51   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
587 612030114950 243-1709 5522326.55 6572214.73   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
588 612030131200 243-1712 5520212.23 6575966.83 332.00 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
589 612030131210 243-1721 5520453.12 6575956.92 328.49 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
590 612030131220 243-1728 5520571.74 6575951.91 327.92 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
591 612030131230 243-1733 5520826.23 6575945.80 323.76 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
592 612030131240 243-1740 5521018.42 6576016.84 317.66 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
593 612029110770 243-1741 5520895.04 6571858.87   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
594 612030131250 243-1746 5521090.03 6576098.37 318.31 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
595 612030114970 243-1749 5521549.34 6578449.24 391.33 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
596 612030114980 243-1750 5521673.46 6578379.54 383.18 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
597 612029110780 243-1753 5520982.84 6571957.70   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
598 612030115010 243-1754 5521059.65 6572027.40   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
599 612029110790 243-1757 5520047.09 6571879.11   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
600 612030115040 243-1758 5520308.97 6573362.72   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
601 612030115050 243-1759 5520236.81 6573185.60   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
602 612030115060 243-1760 5520174.07 6573008.93   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
603 612030115070 243-1761 5520095.44 6572816.42   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
604 612030115080 243-1762 5521312.64 6573281.81   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
605 612030115100 243-1764 5521210.99 6573497.80 348.27 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
606 612030115120 243-1766 5521175.06 6573185.75   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
607 612030115130 243-1767 5521018.50 6573198.62   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
608 612030115140 243-1768 5520950.04 6573104.93   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
609 612030115150 243-1769 5520836.40 6573173.49   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
610 612030115160 243-1770 5520707.22 6573368.88   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
611 612030115170 243-1771 5520572.94 6573358.33   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
612 612030115180 243-1772 5520455.91 6573429.93   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
613 612030115190 243-1773 5521048.31 6573648.25   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
614 612030115200 243-1774 5520960.28 6573592.94   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
615 612030115210 243-1775 5520810.51 6573555.06   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
616 612030115220 243-1776 5520670.48 6573520.87   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
617 612030115230 243-1777 5520505.14 6573537.23   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
618 612030115240 243-1778 5521014.22 6574065.90   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
619 612030115250 243-1779 5520974.52 6574133.38   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
620 612030115260 243-1780 5520852.12 6574208.26   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
621 612030115270 243-1781 5520775.90 6574267.44   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
622 612030115280 243-1782 5520804.82 6574745.29   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
623 612030115290 243-1783 5520783.81 6574637.24   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
624 612030115300 243-1784 5520761.82 6574529.77   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
625 612030115310 243-1785 5520733.68 6574389.07   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
626 612030115320 243-1786 5520693.95 6574310.71   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
627 612030115330 243-1787 5520439.49 6573680.64   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
628 612030115340 243-1788 5520521.04 6573863.00 360.74 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
629 612030115350 243-1789 5520570.87 6574003.56   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
630 612030115360 243-1790 5520638.43 6574172.17   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
631 612030115370 243-1791 5520258.34 6573468.59   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
632 612030115380 243-1792 5520148.57 6573434.43   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
633 612030115390 243-1793 5520937.27 6576880.69   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
634 612030115400 243-1794 5520836.40 6576825.22   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
635 612030115410 243-1795 5520790.34 6576890.73   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
636 612030115430 243-1797 5520602.03 6577101.50   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
637 612030115440 243-1798 5520510.06 6577088.81   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
638 612030115450 243-1799 5520442.17 6577088.64   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
639 612030115460 243-1800 5520338.44 6577125.26 335.76 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
640 612030115470 243-1801 5520230.57 6577128.53 349.13 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
641 612030115480 243-1802 5520111.50 6577134.51   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
642 612030115490 243-1803 5520119.78 6577761.36   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
643 612030115420 243-1796 5520726.35 6576985.72   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
644 612030115500 243-1804 5520133.22 6577848.06   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
645 612030115520 243-1806 5520155.08 6577994.00   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
646 612030115540 243-1808 5520173.50 6578118.16   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
647 612030115550 243-1809 5520179.54 6578178.25   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
648 612030115560 243-1810 5520310.65 6578268.14   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
649 612030115570 243-1811 5520474.86 6578266.26   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
650 612030115590 243-1813 5520851.88 6578266.55   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
651 612030115600 243-1814 5520888.12 6578351.07   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
652 612030115610 243-1815 5521000.37 6578441.82   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
653 612030115620 243-1816 5520979.31 6578528.05 392.58 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
654 612030115640 243-1818 5520977.87 6578800.89 403.64 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
655 612030115650 243-1819 5520966.48 6578899.68 405.12 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
656 612030115670 243-1821 5521074.42 6579240.85 418.58 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
657 612030115680 243-1822 5521097.50 6579380.10   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
658 612030115690 243-1823 5521092.31 6579524.07 436.95 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
659 612030115700 243-1824 5521069.79 6579610.06   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
660 612030115710 243-1825 5520994.52 6579664.37   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
661 612030115660 243-1820 5521050.88 6579077.94 413.20 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
662 612030115720 243-1826 5520815.96 6579560.63   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
663 612030115730 243-1827 5520727.68 6579535.78   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
664 612030115740 243-1828 5520664.61 6579506.49 420.40 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
665 612030115750 243-1829 5520582.65 6579508.51   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
666 612030115760 243-1830 5520431.00 6579550.43 441.20 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
667 612030115780 243-1832 5520281.36 6579462.52 442.76 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
668 612030115790 243-1833 5520153.41 6579427.14 457.82 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
669 612030115820 243-1836 5520173.57 6578591.85 413.99 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
670 612030115830 243-1837 5520105.14 6578277.38   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
671 612030115840 243-1838 5524678.38 6574777.70   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
672 612030115850 243-1841 5523596.04 6575280.87   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
673 612030115860 243-1842 5523455.69 6575288.80   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
674 612030115870 243-1843 5523223.38 6575270.21   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
675 612030115810 243-1835 5520162.54 6578442.99 416.25 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
676 612030115880 243-1844 5523330.67 6575563.74   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
677 612030115890 243-1845 5523224.70 6575561.22   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
678 612030115900 243-1846 5523189.16 6575411.74   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
679 612030115910 243-1847 5523111.01 6575304.42   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
680 612030131260 243-1848 5522973.90 6575375.01   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
681 612030115930 243-1852 5522825.36 6575421.76   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
682 612030115940 243-1853 5522745.33 6575473.29   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
683 612030115950 243-1854 5522637.11 6575482.21   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
684 612030115960 243-1855 5523140.35 6575077.48   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
685 612030115970 243-1856 5523150.16 6574985.84   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
686 612030115990 243-1858 5522676.67 6575109.96   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
687 612030116010 243-1860 5523180.08 6574837.54   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
688 612030116040 243-1863 5522452.07 6575496.64   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi stabilizowany znak na budowli (słup, głowica metalowa, płyta, centr ceramiczny, bolec itp.) znak zniszczony  
689 612030116050 243-1864 5522295.09 6575474.48   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
690 612030116060 243-1865 5522220.19 6575542.23   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
691 612030116070 243-1866 5522074.58 6575524.63   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
692 612030116080 243-1867 5522016.74 6575514.11   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
693 612030116090 243-1868 5521981.48 6575728.62   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
694 612030116100 243-1869 5521984.76 6575666.80   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
695 612030116110 243-1870 5523733.79 6577546.48   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
696 612030116120 243-1871 5523251.72 6577739.90   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
697 612030116130 243-1872 5524198.50 6578604.48   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
698 612030116140 243-1873 5523611.64 6577893.31   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
699 612030116150 243-1874 5523009.50 6577402.28   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
700 612030116170 243-1876 5524037.60 6577106.62   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
701 612030116190 243-1878 5524127.64 6576844.49   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
702 612030116210 243-1880 5524359.38 6576656.45   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
703 612030116220 243-1881 5524358.43 6576374.95   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
704 612030116240 243-1883 5524760.28 6576432.78   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
705 612030116250 243-1884 5524499.50 6576420.75   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
706 612030116260 243-1885 5524355.71 6576523.78 307.61 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
707 612030116200 243-1879 5524237.73 6576791.70   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
708 612030116280 243-1887 5524106.44 6576491.95   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
709 612030116290 243-1888 5523995.09 6576534.34   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
710 612030116300 243-1889 5523826.36 6576581.71   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
711 612030116310 243-1890 5523656.34 6576586.52   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
712 612030116320 243-1891 5524658.11 6576416.10   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
713 612030116330 243-1892 5524951.90 6578583.19 327.21 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
714 612030116340 243-1893 5524667.74 6578608.15   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
715 612030116350 243-1894 5524488.01 6578617.62   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
716 612030116360 243-1895 5521927.23 6575497.33   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
717 612030116370 243-1896 5521803.51 6575474.52   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
718 612030116380 243-1897 5524382.37 6577751.62   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
719 612030116390 243-1899 5524960.06 6577144.52   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
720 612130110390 243-1900 5525059.78 6576959.87   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
721 612030116400 243-1901 5524221.07 6578492.29   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
722 612030116410 243-1902 5521674.61 6575425.83   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
723 612030116420 243-1903 5523695.45 6577906.49   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
724 612030116440 243-1905 5523360.71 6578896.01   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
725 612030116450 243-1906 5523402.93 6578743.73   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
726 612030116460 243-1907 5523436.88 6578625.39   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
727 612030116470 243-1908 5523414.19 6578545.86   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
728 612030116480 243-1909 5521597.88 6575348.37   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
729 612030116490 243-1910 5521518.47 6575318.55   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
730 612030116500 243-1911 5521536.52 6575218.94   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
731 612030116430 243-1904 5521599.16 6575516.95   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
732 612030116510 243-1912 5523298.90 6577654.50 371.79 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
733 612030116520 243-1913 5523212.73 6577570.07 372.94 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
734 612030116530 243-1914 5521301.42 6575264.79   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
735 612030116540 243-1915 5523535.47 6577844.66   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
736 612030116550 243-1916 5523615.93 6576590.76 321.37 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
737 612030116560 243-1917 5523698.00 6576686.92   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
738 612030116570 243-1918 5523720.48 6576914.57   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
739 612030116580 243-1919 5523753.91 6577146.93   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
740 612030116590 243-1920 5523744.40 6577368.78   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
741 612030116630 243-1924 5523930.77 6577190.06   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
742 612030116640 243-1925 5523725.36 6577403.77   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
743 612030116650 243-1926 5523909.93 6572765.01   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
744 612030116660 243-1927 5523784.79 6572806.73   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
745 612030116670 243-1928 5523964.40 6573090.01   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
746 612030116680 243-1929 5523855.26 6572931.92   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
747 612030116620 243-1923 5524154.31 6576381.44   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
748 612030116700 243-1931 5522876.66 6573122.20   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
749 612030116770 243-1939 5523777.85 6573719.58   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
750 612030116780 243-1940 5523552.99 6574154.91   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
751 612030116790 243-1941 5523497.48 6574422.86   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
752 612030116810 243-1943 5522724.28 6573422.52   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
753 612030116820 243-1944 5522884.46 6573551.48   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
754 612030116830 243-1945 5524288.19 6574547.18   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
755 612030116840 243-1946 5522713.88 6574623.37   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
756 612030116850 243-1947 5522909.42 6574641.09   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
757 612030116860 243-1948 5524423.62 6574660.39   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
758 612030116870 243-1949 5524113.47 6575097.26   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
759 612030116880 243-1950 5523978.21 6575289.16   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
760 612030116890 243-1951 5523859.88 6575348.90   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
761 612030116900 243-1953 5524228.66 6576008.76   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
762 612030116910 243-1954 5524110.77 6575986.80   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
763 612030116940 243-1957 5523617.24 6576503.92   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
764 612030116960 243-1959 5523722.32 6576157.62   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
765 612030116970 243-1960 5523750.71 6575595.43   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
766 612030116980 243-1961 5523764.03 6575758.23   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
767 612030117000 243-1963 5523242.60 6575650.82   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
768 612030117010 243-1964 5523420.43 6576456.03   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
769 612030117020 243-1965 5523382.00 6576392.55   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
770 612030117030 243-1966 5523267.97 6576348.23   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
771 612030117040 243-1967 5523283.61 6576221.12   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
772 612030117060 243-1969 5523202.20 6576016.16   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
773 612030117070 243-1970 5523245.20 6575939.43   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
774 612030117080 243-1971 5523247.54 6575859.82   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
775 612030117090 243-1972 5523250.66 6575722.12   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
776 612030117100 243-1973 5523113.96 6575651.89   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
777 612030117110 243-1974 5522995.16 6575733.30   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
778 612030117120 243-1975 5522591.89 6575864.47   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
779 612030117130 243-1976 5522505.16 6575852.51   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
780 612030117140 243-1977 5522445.04 6575820.87   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
781 612030117150 243-1978 5522053.37 6576374.78   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
782 612030117180 243-1981 5522203.49 6575960.28   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
783 612030117190 243-1982 5522244.20 6575856.55   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
784 612030117200 243-1983 5521525.09 6575592.67   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
785 612030117210 243-1984 5521554.84 6575734.40   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
786 612030117220 243-1985 5521677.02 6575751.21   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
787 612030117230 243-1986 5521970.91 6575789.84   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
788 612030117170 243-1980 5522178.91 6576110.08   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
789 612030117240 243-1987 5523411.86 6576637.43   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
790 612030117250 243-1988 5523256.85 6576739.78   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
791 612030117260 243-1989 5523160.02 6576719.72   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
792 612030117270 243-1990 5523112.53 6576825.66   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
793 612030117280 243-1991 5523071.45 6577013.04   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
794 612030117290 243-1992 5522983.76 6577215.97   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
795 612030117300 243-1993 5522860.17 6577235.90   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
796 612030117310 243-1994 5522789.82 6577091.89   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
797 612030117320 243-1995 5522600.15 6576953.88   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
798 612030117330 243-1996 5522423.25 6576824.84   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
799 612030117340 243-1997 5522111.48 6576639.38   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
800 612030117350 243-1998 5524200.52 6578603.62   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
801 612030117360 243-1999 5524195.27 6578286.56   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
802 612030117370 243-2000 5521278.71 6575325.33   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
803 612030117380 243-2001 5521252.54 6575555.92   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
804 612030117400 243-2003 5521899.44 6575912.25   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
805 612030117420 243-2005 5521661.18 6575875.14   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
806 612030117430 243-2006 5521524.90 6575862.94   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
807 612030117440 243-2007 5521391.99 6575838.46   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
808 612030117450 243-2008 5523649.70 6575914.71   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
809 612030117460 243-2009 5523506.06 6575930.13   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
810 612030117410 243-2004 5521773.03 6575893.28   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
811 612030117470 243-2010 5523412.20 6575935.61   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
812 612030117480 243-2011 5522891.01 6576100.21   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
813 612030117490 243-2012 5522727.84 6576160.05   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
814 612030117500 243-2013 5522565.89 6576197.52   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
815 612030117510 243-2014 5522551.81 6576349.91   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
816 612030117520 243-2015 5522514.03 6576499.51   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
817 612030117530 243-2016 5522579.06 6576028.85   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
818 612030117540 243-2017 5523018.85 6576719.52   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
819 612030117550 243-2018 5522827.38 6576683.13   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
820 612030117570 243-2020 5522658.39 6576646.61   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
821 612030117610 243-2024 5522320.44 6576388.35   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
822 612030117620 243-2025 5522450.96 6576450.31   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
823 612030117630 243-2026 5523211.58 6576470.82   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
824 612030117640 243-2027 5523176.23 6576597.41   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
825 612030117650 243-2028 5522873.62 6577269.64   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
826 612030117660 243-2029 5522788.46 6577274.73   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
827 612030117670 243-2030 5522658.26 6577259.85   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
828 612030117680 243-2031 5522504.17 6577264.79   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
829 612030117690 243-2032 5522308.33 6577165.95   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
830 612030117700 243-2033 5522188.45 6577117.41   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
831 612030117710 243-2034 5522142.82 6577209.29   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
832 612030117720 243-2035 5522064.74 6576939.94   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
833 612030117740 243-2037 5522326.12 6576928.84   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
834 612030117750 243-2038 5522252.22 6576999.17   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
835 612030117760 243-2039 5521856.16 6576867.48   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
836 612030117780 243-2041 5521694.32 6576798.48   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
837 612030117790 243-2042 5521588.24 6576702.57   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
838 612030117800 243-2043 5521517.48 6576636.00   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
839 612030117810 243-2044 5521428.43 6576578.22   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
840 612030117820 243-2045 5521142.17 6576901.13   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
841 612030117860 243-2049 5521221.77 6576409.39   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
842 612030117880 243-2051 5521606.14 6576290.86   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
843 612030117890 243-2052 5521551.43 6576359.81   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
844 612030117900 243-2053 5521568.49 6576436.95   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
845 612030117920 243-2055 5521340.77 6577412.66   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
846 612030117930 243-2056 5521177.23 6577325.37   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
847 612030117950 243-2058 5522388.85 6577890.71   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
848 612030117960 243-2059 5522305.84 6577865.75   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
849 612030117970 243-2060 5522192.41 6577794.89   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
850 612030117910 243-2054 5521495.96 6576460.48   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
851 612030117980 243-2061 5522020.52 6577788.95   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
852 612030118000 243-2063 5522023.79 6577929.79   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
853 612030118010 243-2064 5520110.64 6573143.00   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
854 612030118020 243-2065 5520096.65 6574234.15   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
855 612030118050 243-2068 5522027.42 6577540.37   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
856 612030118060 243-2069 5522026.19 6577670.20   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
857 612030118070 243-2070 5523173.90 6577826.15   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
858 612030118080 243-2071 5523045.31 6577758.07   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
859 612030118100 243-2073 5522741.39 6577728.92   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
860 612030118110 243-2074 5523520.87 6578270.02   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
861 612030118120 243-2075 5523656.30 6578388.76   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
862 612030118130 243-2076 5523603.66 6578605.83   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
863 612030118160 243-2079 5522570.43 6578529.81   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
864 612030118170 243-2080 5522450.89 6578411.42   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
865 612030118180 243-2081 5521979.14 6578335.41   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
866 612030118190 243-2082 5522251.16 6578856.65   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
867 612030118200 243-2083 5522111.01 6578899.47   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
868 612030118210 243-2084 5521975.59 6578935.21   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
869 612030118220 243-2085 5521778.11 6578924.46   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
870 612030118230 243-2086 5520058.78 6574166.43   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
871 612030118240 243-2087 5520577.04 6574222.36   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
872 612030118250 243-2088 5520416.01 6574305.60   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
873 612030118270 243-2090 5523711.09 6579675.24   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
874 612030118280 243-2091 5523767.01 6579512.56   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
875 612030118290 243-2092 5523790.19 6579404.95   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
876 612030118300 243-2093 5523769.60 6579273.10   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
877 612030118320 243-2095 5523700.27 6578893.49   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
878 612030118330 243-2096 5523712.92 6578977.53   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
879 612030118340 243-2097 5523722.03 6579024.54   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
880 612030118370 243-2100 5523230.57 6579609.68   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
881 612030118380 243-2101 5523135.28 6579564.90   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
882 612030118390 243-2102 5523004.51 6579537.11   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
883 612030118410 243-2104 5522594.40 6579796.70   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
884 612030118420 243-2105 5522485.37 6579790.93   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
885 612030118430 243-2106 5520266.38 6574338.11   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
886 612030118440 243-2107 5520151.45 6574383.45   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
887 612030118450 243-2108 5520264.26 6573560.02   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
888 612030118460 243-2110 5520137.36 6573624.21   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
889 612030118470 243-2111 5520082.83 6576289.16   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
890 612030118480 243-2112 5521691.99 6579745.26   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
891 612030118490 243-2113 5521831.12 6579820.34   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
892 612030118500 243-2114 5522161.11 6579451.03   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
893 612030118510 243-2115 5522077.69 6579626.40   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
894 612030118530 243-2152 5520185.46 6579703.43   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
895 612030118540 243-2153 5520294.16 6579780.21   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
896 612030118550 243-2154 5520365.91 6579835.21   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
897 612030118560 243-2155 5520640.68 6579555.35   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
898 612030118580 243-2157 5520504.58 6579749.12   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
899 612030118610 243-2160 5521222.84 6579089.57   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
900 612030118620 243-2161 5521391.24 6578518.66   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
901 612030118650 243-2164 5521052.29 6578527.69   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
902 612030118670 243-2166 5520688.44 6578985.66   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
903 612030118680 243-2167 5520542.65 6579124.75   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
904 612030118690 243-2168 5520434.27 6579122.57   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
905 612030118700 243-2169 5520327.99 6579118.30   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
906 612030118720 243-2174 5520107.69 6579135.52   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
907 612030118750 243-2177 5520520.55 6578819.40   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
908 612030118760 243-2178 5520542.19 6578760.54   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
909 612030118770 243-2179 5520191.46 6578788.75   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
910 612030118780 243-2180 5520911.54 6578403.81   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
911 612030118800 243-2182 5520776.33 6578514.06   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
912 612030118820 243-2184 5520614.34 6578666.79   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
913 612030118830 243-2185 5521078.94 6577427.32   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
914 612030118840 243-2186 5520993.71 6577361.93   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
915 612030118850 243-2187 5520798.96 6577428.64   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
916 612030118860 243-2188 5520900.89 6578169.93   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
917 612030118870 243-2189 5520895.44 6578089.10   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
918 612030118880 243-2190 5520915.23 6578042.70   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
919 612030118890 243-2191 5520967.84 6577946.08   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
920 612030118900 243-2192 5520938.16 6577819.89   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
921 612030118910 243-2193 5520853.99 6577688.24   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
922 612030118920 243-2194 5520823.28 6577587.74   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
923 612030118930 243-2195 5520751.30 6577532.21   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
924 612030118940 243-2196 5520648.74 6577502.57   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
925 612030118950 243-2197 5520565.97 6577601.23   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
926 612030118970 243-2199 5520408.36 6577744.65   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
927 612030118980 243-2200 5520751.21 6577165.30   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
928 612030119000 243-2202 5520279.00 6578215.23   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
929 612030119010 243-2203 5520321.22 6578089.48   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
930 612030119020 243-2204 5520322.52 6577907.48   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
931 612030118960 243-2198 5520473.92 6577666.06   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
932 612030119030 243-2205 5520192.79 6577760.08   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
933 612030119060 243-2208 5520232.90 6577356.32   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
934 612030119070 243-2209 5520334.82 6577557.08   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
935 612030119080 243-2210 5520939.50 6576626.76   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
936 612030119090 243-2211 5520867.82 6576594.58   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
937 612030119100 243-2212 5520791.45 6576588.75   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
938 612030119110 243-2213 5520746.87 6576628.42 324.15 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
939 612030119130 243-2215 5520552.21 6576553.29   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
940 612030119140 243-2216 5520157.09 6577045.70   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
941 612030119150 243-2217 5520208.07 6576918.06   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
942 612030119160 243-2218 5520335.12 6576739.86   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
943 612030119170 243-2219 5520357.11 6576620.75   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
944 612030119180 243-2220 5520332.95 6576515.94   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
945 612030119190 243-2221 5520949.23 6576370.15   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
946 612030119200 243-2222 5520858.34 6576374.05   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
947 612030119210 243-2223 5520845.19 6576273.86   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
948 612030119220 243-2224 5520789.48 6576247.89   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
949 612030119230 243-2225 5520774.19 6576228.36   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
950 612030119240 243-2226 5520343.30 6576278.14   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
951 612030119250 243-2227 5520452.76 6576263.32 332.84 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
952 612030119270 243-2229 5520576.08 6576166.83   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
953 612030119280 243-2230 5520659.73 6576156.88   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
954 612030119290 243-2231 5520738.52 6576189.26   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
955 612030119300 243-2232 5520893.75 6575986.93   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
956 612030119310 243-2233 5520840.25 6576106.37   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
957 612030119330 243-2235 5521038.48 6575654.13   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
958 612030119340 243-2236 5520931.44 6575668.76   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
959 612030119350 243-2237 5520988.00 6575875.63   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
960 612030119360 243-2238 5520893.59 6575799.87   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
961 612030119370 243-2239 5520900.94 6575713.21   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
962 612030119380 243-2240 5520865.33 6575599.50   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
963 612030119320 243-2234 5521173.15 6575618.12   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
964 612030119390 243-2241 5520696.49 6575483.05   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
965 612030119400 243-2242 5520637.31 6575427.25   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
966 612030119410 243-2243 5520484.92 6575400.78   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
967 612030119420 243-2244 5520961.62 6575236.36   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
968 612030119430 243-2245 5520940.83 6575401.80   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
969 612030119440 243-2246 5520915.41 6575540.91   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
970 612030119450 243-2247 5520943.21 6575596.98   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
971 612030119460 243-2248 5520504.85 6575930.13   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
972 612030119470 243-2249 5520512.96 6575747.65   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
973 612030119480 243-2250 5520527.65 6575621.66   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
974 612030119490 243-2251 5520471.74 6575503.51   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
975 612030119500 243-2252 5520119.08 6575362.29   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
976 612030119510 243-2253 5520224.72 6575353.65   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
977 612030119520 243-2254 5520341.27 6575341.89   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
978 612030119530 243-2255 5520332.90 6575165.25   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
979 612030119540 243-2256 5520500.63 6575328.60   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
980 612030119550 243-2257 5520431.91 6574957.44   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
981 612030119560 243-2258 5520398.24 6574820.74   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
982 612030119580 243-2260 5520181.76 6574771.82   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
983 612030119590 243-2261 5520256.01 6574740.84   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
984 612030119600 243-2262 5520628.03 6574617.10   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
985 612030119610 243-2263 5520479.28 6574700.47   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
986 612030119620 243-2264 5520929.79 6574534.60   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
987 612030119630 243-2265 5520858.92 6574593.79   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
988 612030119640 243-2266 5520952.17 6574235.21   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
989 612030119650 243-2267 5521590.57 6575098.09   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
990 612030119660 243-2268 5521562.62 6574985.79   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
991 612030119670 243-2269 5521223.30 6575131.19   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
992 612030119680 243-2270 5521336.58 6575076.07   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
993 612030119690 243-2271 5521438.68 6575034.92   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
994 612030119700 243-2272 5521437.68 6574697.10   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
995 612030119710 243-2273 5521498.71 6574808.58   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
996 612030119720 243-2274 5521528.55 6574900.70   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
997 612030119730 243-2275 5521705.41 6574926.99   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
998 612030119740 243-2276 5521326.85 6574506.57   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
999 612030119750 243-2277 5521249.74 6574392.86   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1000 612030119760 243-2278 5521200.84 6574300.46   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1001 612030119770 243-2279 5521131.79 6574232.54   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1002 612030119800 243-2282 5522326.28 6574609.00   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1003 612030119820 243-2284 5521907.74 6574612.70   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1004 612030119830 243-2285 5522024.10 6574548.43   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1005 612030119840 243-2286 5522058.93 6574357.92   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1006 612030119780 243-2280 5521061.00 6574182.65   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1007 612030119850 243-2287 5522428.94 6574346.44   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1008 612030119860 243-2288 5521664.26 6578100.72   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1009 612030119870 243-2289 5522328.29 6574387.95   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1010 612030119880 243-2290 5522036.44 6574094.11   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1011 612030119890 243-2291 5522035.14 6573990.77   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1012 612030119900 243-2292 5521988.09 6573841.89   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1013 612030119910 243-2293 5521966.61 6573716.60   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1014 612030119930 243-2295 5520284.38 6573485.73   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1015 612030119940 243-2296 5520129.70 6576453.30   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1016 612030119950 243-2297 5520150.83 6576533.66   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1017 612030119970 243-2299 5522985.07 6577208.46   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1018 612030119980 243-2301 5523100.76 6576851.92   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1019 612030119990 243-2302 5523158.12 6576721.10   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1020 612030120000 243-2303 5523375.66 6576738.10   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1021 612030120020 243-2305 5523475.22 6576504.60   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1022 612030120060 243-2310 5523261.40 6575628.74   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1023 612030120070 243-2311 5523210.90 6576470.41   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1024 612030120080 243-2312 5523175.01 6576589.33   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1025 612030120100 243-2314 5523654.58 6575911.07   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1026 612030120110 243-2315 5523066.12 6576038.02   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1027 612030120130 243-2317 5522432.56 6576461.04   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1028 612030120140 243-2318 5522514.19 6576499.25   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1029 612030120150 243-2319 5523214.72 6578179.81   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1030 612030120090 243-2313 5523550.27 6576584.53   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1031 612030120170 243-2321 5523342.89 6579435.57   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1032 612030120180 243-2322 5523321.05 6579336.63   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1033 612030120190 243-2323 5523330.93 6579158.35   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1034 612030120200 243-2324 5522436.81 6578881.71   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1035 612030120220 243-2326 5522503.93 6577265.80   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1036 612030120230 243-2327 5522308.33 6577165.96   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1037 612030120250 243-2329 5521587.36 6576704.26   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1038 612030120260 243-2330 5521694.26 6576798.48   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1039 612030120280 243-2332 5521855.81 6576867.52   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1040 612030120290 243-2333 5521769.39 6573822.82   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1041 612030120310 243-2335 5521211.73 6573747.32   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1042 612030120320 243-2336 5521100.42 6573812.60   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1043 612030120330 243-2337 5520212.14 6575980.06   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1044 612030120340 243-2338 5520225.50 6576283.68   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1045 612030120350 243-2339 5520220.70 6576181.25   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1046 612030120370 243-2343 5523967.78 6573666.89   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1047 612030120380 243-2344 5523557.57 6573830.21   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1048 612030120390 243-2345 5523557.51 6573993.37   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1049 612030120400 243-2346 5523529.99 6574327.76   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1050 612030120410 243-2347 5523490.65 6574631.88   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1051 612030120420 243-2348 5523061.78 6573674.00   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1052 612030120440 243-2350 5523342.23 6573833.64   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1053 612030120450 243-2351 5523966.98 6574620.80   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1054 612030120460 243-2352 5523850.53 6574659.59   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1055 612030120470 243-2353 5523674.86 6574651.97   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1056 612030120480 243-2354 5523067.29 6574645.54   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1057 612030120490 243-2355 5523288.84 6574618.36   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1058 612030120500 243-2356 5523695.46 6577906.48   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1059 612030120510 243-2359 5523251.61 6577742.75   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1060 612030120520 243-2360 5523005.60 6577399.45   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1061 612030120530 243-2365 5523403.11 6578744.27   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1062 612030120540 243-2366 5523432.97 6578635.72   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1063 612030120560 243-2373 5522716.02 6579792.82   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1064 612030120570 243-2377 5521913.43 6574992.19   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1065 612030120580 243-2381 5521239.39 6572404.95   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1066 612030120590 243-2382 5521265.37 6572491.87   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1067 612030120600 243-2383 5521256.58 6572588.66   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1068 612030120610 243-2384 5521298.82 6572690.93 335.60 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
1069 612030120620 243-2385 5521356.15 6572818.95   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1070 612030120630 243-2386 5521375.56 6572971.73   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1071 612030120640 243-2387 5521341.05 6573088.86   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1072 612030120650 243-2390 5520705.95 6573268.90   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1073 612030120660 243-2416 5523066.06 6576038.02   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1074 612030120680 243-2418 5520383.90 6578772.83   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1075 612030120700 243-2420 5522038.24 6572546.79   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1076 612030120750 243-2425 5521713.05 6573751.53   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi stabilizowany znak na budowli (słup, głowica metalowa, płyta, centr ceramiczny, bolec itp.) znak zniszczony  
1077 612030120800 243-2430 5521656.46 6573899.22   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1078 612030120810 243-2431 5521864.37 6573748.07   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1079 612030120820 243-2432 5521606.18 6573258.25   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1080 612030120830 243-2433 5521682.13 6573300.44   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1081 612030120840 243-2434 5521724.13 6573364.46   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1082 612030120850 243-2435 5521767.25 6573461.71   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1083 612030120860 243-2436 5521829.61 6573526.27   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1084 612030120870 243-2437 5521882.89 6573606.43   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1085 612030120890 243-2439 5522190.80 6573681.24   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1086 612030120900 243-2440 5522055.66 6573684.81   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1087 612030120950 243-2445 5521539.23 6573976.57   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1088 612030120880 243-2438 5522380.81 6573651.34   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1089 612030120970 243-2447 5521447.76 6572535.78   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1090 612030120980 243-2448 5521546.64 6572500.07   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1091 612030121000 243-2450 5521797.94 6572428.34   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1092 612030121050 243-2460 5520929.29 6574106.97   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1093 612030121070 243-2462 5520871.76 6573949.09   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1094 612030121080 243-2463 5520765.44 6573850.97   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1095 612030121090 243-2464 5520667.68 6573934.37   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1096 612030121100 243-2465 5520541.45 6573607.15   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1097 612030121110 243-2466 5520614.50 6573701.62 370.60 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
1098 612030113480 243-2467 5520952.67 6573717.17   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1099 612030113230 243-2467 5520952.66 6573717.16   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1100 612030121060 243-2461 5520906.04 6574050.66   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1101 612030121120 243-2468 5520850.00 6573790.61   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1102 612030121130 243-2469 5521150.54 6572765.95   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1103 612030121140 243-2470 5521116.10 6572861.19   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1104 612030121180 243-2474 5520920.92 6572904.87   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1105 612030121190 243-2475 5520928.87 6572797.74   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1106 612030121200 243-2476 5520900.49 6572689.41   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1107 612030121210 243-2477 5520797.59 6572613.31 348.99 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
1108 612030121220 243-2480 5520676.41 6572536.90   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1109 612030121230 243-2481 5520622.46 6572455.54   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1110 612030121240 243-2482 5520573.45 6572318.90   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1111 612030121250 243-2483 5520455.66 6572201.74   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1112 612030121290 243-2487 5520883.26 6572539.53   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1113 612030121300 243-2488 5520191.99 6572345.84   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1114 612029111830 243-2489 5520310.31 6571903.47   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1115 612030121320 243-2491 5520881.70 6572014.47   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1116 612030121330 243-2492 5520798.66 6572071.92   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1117 612030121350 243-2494 5520542.55 6572146.50   z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony  
1118 612030121380 243-2497 5524723.10 6578764.69 326.95 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi stabilizowany znak na budowli (słup, głowica metalowa, płyta, centr ceramiczny, bolec itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
1119 612030121390 243-2498 5524687.48 6578976.46 333.41 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi stabilizowany znak na budowli (słup, głowica metalowa, płyta, centr ceramiczny, bolec itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
1120 612030121420 243-2502 5524556.12 6579645.05 342.50 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi stabilizowany znak na budowli (słup, głowica metalowa, płyta, centr ceramiczny, bolec itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
1121 612030121440 243-2504 5524573.34 6578320.33 327.95 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi stabilizowany znak na budowli (słup, głowica metalowa, płyta, centr ceramiczny, bolec itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
1122 612030121450 243-2505 5524233.43 6578148.22 346.82 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi stabilizowany znak na budowli (słup, głowica metalowa, płyta, centr ceramiczny, bolec itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
1123 612030121510 243-2511 5523393.61 6578268.81 371.83 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi stabilizowany znak na budowli (słup, głowica metalowa, płyta, centr ceramiczny, bolec itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
1124 612030121530 243-2513 5523384.09 6578786.32 392.51 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi stabilizowany znak na budowli (słup, głowica metalowa, płyta, centr ceramiczny, bolec itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
1125 612030121570 243-2517 5523567.68 6577868.58 362.33 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
1126 612030121590 243-2519 5523243.86 6577760.39 378.40 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
1127 612030121600 243-2520 5523222.77 6577870.78 374.70 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
1128 612030121610 243-2521 5523272.27 6578092.98 366.92 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
1129 612030121630 243-2523 5522926.23 6577293.55 353.20 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
1130 612030121640 243-2524 5522848.35 6577418.53 367.06 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
1131 612030121650 243-2525 5522698.77 6577630.26 366.03 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
1132 612030121680 243-2528 5522330.94 6578050.21 322.82 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
1133 612030121690 243-2529 5523240.96 6578305.28 368.61 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
1134 612030121700 243-2530 5522994.53 6578284.73 353.53 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) znak zniszczony państwowy poziom odniesienia Kronsztadt86
1135 612030121710 243-2531 5522846.78 6578282.51 361.64 z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.)